POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADAM KRUHLIK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AURA"
os. Dębina 9/37
61-450 Poznań

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami, zwłaszcza do utrzymania kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym, zawierania umów sprzedaży, regulowania należności, udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie kurierskiej w celu dostawy towaru, oraz ewentualnie firmie windykacyjnej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia, natomiast przetwarzane będą przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wymienionych w pkt 3.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- do ich sprostowania,
- do usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania,
- do przenoszenia danych,
- do wniesienia sprzeciwu,
- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych może uniemożliwić sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej, czy też uniemożliwić świadczenie usług na Pani/Pana rzecz .

9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

10. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

11. Pliki Cookies - Niniejsza strona internetowa wykorzystuje „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych w ten sposób informacji oraz świadomie akceptujesz, aby cookies były zapisywane w pamięci wykorzystywanego przez Państwa urządzenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych. Więcej szczegółów na: http://wszystkoociasteczkach.pl/

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez Dekoratornia Katarzyna Gett prosimy o kontakt:
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres biuro@pwaura.pl
- pisemnie, na adres 61-334 POZNAŃ
ul. Czernichowska 34
Niniejsza informacja ma na celu spełnienie wymagań RODO, nie służy do celów marketingowych.

14.Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie przesyłać zapytań ofertowych oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez
ADAM KRUHLIK PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE "AURA"PW AURA
61-334 POZNAŃ
ul. Czernichowska 34
tel. 61-872-99-93
tel. 61-872-94-86
tel. 61-872-94-87
e-mail: biuro@pwaura.plNASI PARTNERZY


Copyright © AURA 2016

Projekt i wykonanie TKNET & EMKA-design.pl